Andre dyr og fugle

To måger. Oliemaleri, 40x50 cm. 1500 kr.

Biædere. Oliemaleri, 60x80 cm. 2100 kr.

Mus i rønnebær. Oliemaleri, 40x40 cm. 1500 kr. Egern på gren. Oliemaleri, 40x50 cm. 1500 kr.

Silkehaler. Akrylmaleri, 30x40 cm. 600 kr.

Skestork. Oliemaleri, 30x40 cm. 900 kr. Mågekamp. Oliemaleri, 40x50 cm. 1500 kr.

Fiskehejrer med fisk. Oliemaleri, 40x50 cm. 1500 kr.

Fiskehejrer der slås. Oliemaleri, 40x50 cm. 1500 kr.

Pingviner med en unge. Oliemaleri, 30x40 cm. 900 kr. Pingviner med to unger. Oliemaleri, 50x50 cm. 1600 kr.

Påfugl l. Oliemaleri, 28x35 cm. 1000 kr.

Påfugl ll. Oliemaleri, 30x30 cm. 900 kr.

til toppen

Copyright © All Rights Reserved

 

Helene Jæger

Dyndevej 5

3751 Østermarie

 

Telefon 56470656 - mobil 61603781

 

info@helenejaeger.dk